Un mètode per diagnosticar, millorar i avaluar la competència matemàtica de 6 a 16 anys, a mida de cada alumne.


Activitats centrades en contextos reals

Cada activitat a Matepractic parteix d'una situació motivadora basada en contextos de la vida quotidiana propera a les realitats dels joves.

Contextos reals

Matepractic pas a pas

Diagnostica

La prova de diagnòstic consta de 7 tasques que s'adapten als encerts i errors fins a delimitar el nivell de competència matemàtica de l'alumne. A partir d'aquest nivell, podrà començar a practicar.

Prueba de diagnóstico
Millora

Matepractic proposa un ritme d'una activitat setmanal que consta de 5 tasques (temps de Matepractic) s'adapta a ritme de l'alumne. Si no supera una activitat mostra la solució per reforçar l'autoaprenentatge i ofereix noves oportunitats amb diferents valors numèrics.

Una actividad semanal
Avalua

El professor o tutor pot supervisar el progrés dels seus alumnes mitjançant gràfics de resultats. Pot modificar el seu ritme d'activitats o canviar-ho de nivell.

Supervisar

Matepractic es basa en les pautes de les proves TIMSS i PISA.

1. Els contextos. Els alumnes aprenen que les matemàtiques no són un conjunt de temes aïllats i que és necessari que les facin servir en situacions reals de la seva vida quotidiana, és a dir, en contextos laborals o escolars, socials o científics.

2. Les habilitats. La competència matemàtica es construeix a partir d’una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements i valors que es treballen de manera integrada.

TIMSS/PRIMÀRIAPISA/SECUNDÀRIA
- Conèixer
- Aplicar
- Raonar
- Pensar i raonar                 - Formular i resoldre problemes
- Argumentar                       - Representar
- Comunicar                         - Usar operacions i el llenguatge simbòlic, formal i tècnic
- Construir models              - Utilitza suports i eines

3. Els continguts. Són els principals blocs temàtics del currículum matemàtic.

TIMSS/PRIMÀRIAPISA/SECUNDÀRIA
- Nombres
- Formes i mesuraments geomètriques
- Representació de dades
- Quantitat
- Espai i forma
- Canvis i relacions
- Incertesa

Avalat científicament

Supervisat pel Grup de Recerca GRHCS101 "Educació, Infància i Connexions" de la Universitat de Girona (Espanya), dirigit pel Dr. Ángel Alsina.

Universitat de Girona

Com comprar llicències?

Per a centres escolars
Els professors han de registrar-se a matepractic.com. Poden sol·licitar les llicències des del mateix portal, o mitjançant el seu agent comercial.


Per a particulars
Els pares o tutors particulars no associats a un centre escolar poden adquirir directament les llicències per als seus fills o alumnes en la mateixa web, una vegada estiguin registrats. El preu anual per a particulars és de 7,85 €.

Inicia sessió

Benvingut de nou a Matepractic!
Has oblidat la contrasenya?

Regístra't

Registre

Pas 1. Registra el teu compte de pare / tutor o professor


Pare o tutor legal


Professor

Pas 2. Crea un compte per als teus alumnes

Una vegada registrat crea el compte per als teus alumnes. 15 dies gratis per a cada alumne.

Inici Sessió

Ajuda de contrasenya

Introdueix l'adreça de correu electrònic associada al teu compte Matepráctic i fes clic a Entrar. T'enviarem un enllaç a la pàgina des d'on podràs crear fàcilment una nova contrasenya.