AjudaAlumnes

La pantalla principal

L'alumne veu sempre al centre de la zona superior l'activitat que ha de resoldre.

a

Al botó VEURE TOTES LES ACTIVITATS pot accedir a totes les activitats superades i practicar amb elles sense que comptin els seus resultats.

b

 

A la zona inferior hi ha un resum dels resultats desglossats en:

- Nivell de competència matemàtica

- Índex Matepractic

- Competència matemàtica

 

Nivell de competència matemàtica (NCM)

El nivell de competència matemàtica és un valor absolut indicador del nivell màxim de competència matemàtica adquirida i aplicada de manera comprensiva i eficaç. Cada activitat competencial té un nivell superior a l'anterior, i d‘aquesta manera es pot comprovar l’avanç.

 

Un alumne progressa adequadament si avança 100 punts de NCM cada any.

Curs

Nivell inicial

1r Primària

100 NCM

2n Primària

200 NCM

3r Primària

300 NCM

4t Primària

400 NCM

5è Primària

500 NCM

6è Primària

600 NCM

1r ESO

700 NCM

2n ESO

800 NCM

3r ESO

900 NCM

4t ESO

1000 NCM

1r Batxillerat

1100 NCM

 

Índex Matepractic (IM)

L'índex Matepractic és una expressió numèrica del grau d'excel·lència amb el qual se superen les activitats. Per al seu càlcul es tenen en compte a parts iguals la puntuació total de la competència matemàtica i el nombre d'intents. El valor màxim de 10 s'obté si se superen les activitats sense cap error i en el primer intent.

El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.

 

Competència matemàtica

El valor de Competència matemàtica és la suma dels punts que s'obtenen en completar les tasques de l'activitat.

En primer lloc es mostra desglossat segons les habilitats o processos i els continguts treballats a cada tasca. Els resultats que es mostren a la pantalla principal són el valor mitjà de les últimes 4 activitats i estan ponderats sobre 10.

En darrer lloc es mostra el valor total de la Competència matemàtica, que agrupa totes les tasques de les activitats resoltes. El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.


Avanç d’activitats

Cada activitat es compon de cinc tasques a resoldre.

c

Les tasques són de puntuació i dificultat creixent, i treballen les tres habilitats o processos matemàtics, segons la taula:

Tasca

Habilitat a Primària

Procés a Secundària

Puntuació màxima

1

Conèixer

Utilitzo

1 punt

2

Utilitzar

Formulo

2 punts

3

Utilitzar

Formulo

2 punts

4

Utilitzar

Formulo

2 punts

5

Raono

Interpreto

3 punts

 

Si l'alumne respon de manera incorrecta se li mostra la solució per reforçar l'aprenentatge.

d

Acabades les 5 tasques apareix el quadre final de resultats amb els punts aconseguits en cada habilitat matemàtica i la nota final de competència matemàtica que és la suma de tots els punts. S'indiquen també els valors assolits dels indicadors índex Matepractic i Nivell de competència Matemàtica.

e

L'alumne supera l'activitat si aconsegueix una puntuació mínima de 7/10 en el total de competència matemàtica.

 

Si l'alumne no supera l'activitat té un segon intent on només se li pregunta el que ha fallat amb valors diferents per evitar respondre de memòria.

f

Si en el segon intent l'alumne no supera l'activitat, Matepractic proposa una activitat de repàs del mateix contingut i habilitats o processos que ha fallat. Les activitats de repàs també ofereixen valors diferents per evitar respondre de memòria.

g

Un cop superada l'activitat de repàs, cal tornar a superar l'activitat que no es va superar. A Matepractic no es poden saltar activitats,  cal anar practicant i superant-les totes per avançar.

h

Les activitats de Matepractic es distribueixen en nivells. Un alumne progressa adequadament si avança 3 nivells per curs.

 

Els nivells Matepractic segueixen el currículum oficial segons la següent correspondència:

Nivells Matepractic

Curs

Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3

1r Primària

Nivell 4 - Nivell 5 - Nivell 6

2n Primària

Nivell 7 - Nivell 8 - Nivell 9

3r Primària

Nivell 10 - Nivell 11 - Nivell 12

4t Primària

Nivell 13 - Nivell 14 - Nivell 15

5è Primària

Nivell 16 - Nivell 17 - Nivell 18

6è Primària

Nivell S1 - Nivell S2 - Nivell S3

1r ESO

Nivell S4 - Nivell S5 - Nivell S6

2n ESO

Nivell S7 - Nivell S8 - Nivell S9

3r ESO

Nivell S10 - Nivell S11 - Nivell S12

4t ESO

Nivell S13 - Nivell S14 - Nivell S15

1r Batxillerat

 

Cada nivell, de Primària 1 a Primària 12, consta d'11 activitats.

Cada nivell, de Primària 13 a Secundària 15, consta de 12 activitats.


Professors

Crear un grup d’alumnes

Explicació en vídeo

Explicació al web

Per treballar amb Matepractic amb els teus alumnes, el primer que has de fer és crear un grup d'alumnes.

Clica a "+ Crea un grup nou" situat a la dreta d’ELS MEUS GRUPS.

i

En el moment de crear-lo has d'indicar l’activitat inicial dels alumnes.

j

Alternativament pots indicar que la prova de diagnòstic determini l’activitat inicial de cada alumne. D'aquesta manera, quan l'alumne entri per primera vegada haurà de respondre set tasques de diferents activitats. Els seus encerts i errors determinaran el seu valor inicial de competència matemàtica.

k


Crear alumnes

Explicació en vídeo 

Explicació al web

Entra al grup clicant al nom del grup.

l

Clica a Dades alumnes.

m

Clica el botó “+ Donar d'alta un alumne”

Sin título

Omple les dades i clica a Desa.

Pots crear tants alumnes com vulguis. Tots tindran inicialment una llicència gratuïta de 15 dies que començaran a comptar a partir del primer dia que iniciïn sessió.

També pots crear un conjunt d'alumnes de cop mitjançant la importació d'un arxiu Excel. Per a això utilitza l'opció Importa:

o


Gestió de llicències

Explicació en vídeo

Explicació al web

Si ets professor pots sol·licitar les llicències des del portal. Per fer-ho, clica al botó Llicències al menú superior.

Clica l'opció del menú verd Sol·licitar llicències. Un cop sol·licitada la quantitat de llicències anuals desitjada, el teu representant comercial es posarà en contacte amb tu per realitzar el pagament.

Un cop realitzat el pagament, l'estat de les llicències passarà de Pendent a Tramitada. Llavors ja podràs assignar les llicències als teus alumnes en la secció Dades alumnes dins de cada grup, fent clic a l'opció Amplia.

p

 


Encara puc accedir al portal després dels 15 dies gratis?

Si t'has registrat com a Professor o Pare, pots accedir sempre al portal sense límit de temps.

Els 15 dies gratis es refereixen als alumnes que hagis creat. Aquests alumnes tenen 15 dies de prova gratuïta que comencen a comptar quan hi entren per primera vegada.


M’he de registrar si soc usuari d’eCasals o Bambú Lector?

No cal. Si ets professor a eCasals o Bambú Lector, el mateix usuari i contrasenya són vàlids per a Matepractic.

Si et convé, pots registrar-te a Matepractic amb un nom d'usuari nou. Tingues en compte que si ja et vas registrar a eCasals o Bambú Lector no podràs tornar a registrar-te amb la mateixa adreça electrònica.


Activar activitats per a tot el grup

Explicació en vídeo 

Explicació al web

El mètode Matepractic activa de forma automàtica una nova activitat cada setmana.

Tot i això, pots activar o desactivar activitats de forma manual perquè els alumnes puguin accedir a més o menys activitats segons el ritme que consideris, i fins i tot pots activar-les totes.

Per a això, clica a Activació d’activitats.

q


Activar activitats per a alumnes individuals

Explicació en vídeo 

Explicació al web

Pots activar activitats a un ritme diferent per a cada alumne.

Clica el nom de l'alumne dins del grup.

r

Clica a Activació d’activitats i a Valors individuals.

s

T’apareixen les mateixes opcions que controlen l’activació d’activitats de grup, però que només afectaran aquest alumne.


Canviar l’activitat actual a un alumne

Explicació en vídeo

Explicació al web

Si consideres que un alumne no està al nivell adequat de competència matemàtica, pots canviar-li l’activitat actual individualment.

Per fer-ho, clica al nom de l'alumne dins del grup i clica l'opció Canvia activitat actual.

Tingues en compte que si el mous a un nivell inferior, es perdran els resultats d'activitats d'un nivell de competència matemàtica superior.


Canviar l’activitat actual a tot el grup

Explicació en vídeo 

Explicació al web

Si vols canviar l’activitat actual a tot el grup, pots fer-ho amb el botó Editar grup situat a la dreta en el llistat de grups.

t

u

Aquesta acció està pensada per ressituar tot el grup si en el moment de la creació del grup no l’has situat al nivell desitjat. No és aconsellable utilitzar aquesta opció quan els alumnes han començat a resoldre activitats. En aquest cas aconsellem canviar l’activitat a cada alumne individualment. Tingues en compte que aquesta acció situa tot el grup a la mateixa activitat i es perdran tots els resultats d’activitats d’un nivell de competència matemàtica superior.


Resultats

Els resultats es poden consultar en l'àmbit d'un grup o d'un alumne.

Per consultar la taula de resultats del grup, fes clic al nom del grup i després en el botó Resultats. T'apareixerà una taula amb aquest aspecte:

v

 

Per consultar l'evolució de resultats d'un alumne, clica al nom de l'alumne i després a l'opció Resultats.  En aquesta vista pots comparar els resultats de l'alumne amb la mitjana del grup.

w

 

Matepractic permet seguir el resultat dels següents valors:

- Nivell de competència matemàtica

- Índex Matepractic

- Competència matemàtica

 

Nivell de competència matemàtica (NCM)

El nivell de competència matemàtica és un valor absolut indicador del nivell màxim de competència matemàtica adquirida i aplicada de manera comprensiva i eficaç. Cada activitat competencial té un nivell superior a l'anterior, i d'aquesta manera es pot comprovar l'avanç.

 

Un alumne progressa adequadament si avança 100 punts de NCM cada any.

Curs

Nivell inicial

1r Primària

100 NCM

2n Primària

200 NCM

3r Primària

300 NCM

4t Primària

400 NCM

5è Primària

500 NCM

6è Primària

600 NCM

1r ESO

700 NCM

2n ESO

800 NCM

3r ESO

900 NCM

4t ESO

1000 NCM

1r Batxillerat

1100 NCM

y

 

Índex Matepractic (IM)

L'índex Matepractic és una expressió numèrica del grau d'excel·lència amb el qual se superen les activitats. Per al seu càlcul es tenen en compte a parts iguals la puntuació total de la competència matemàtica i el nombre d'intents. El valor màxim de 10 s'obté si se superen les activitats sense cap error i en el primer intent.

La fórmula per calcular l'índex Matepractic és la següent:

Índex Matepractic = (Competència matemàtica / 2 ) + (Tasques superades al primer intent / 2)

El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.

z

 

Competència matemàtica

El valor de competència matemàtica és la suma dels punts que s'obté en completar les tasques de l'activitat.

En primer lloc es mostra desglossat segons les habilitats o processos i els continguts treballats en cada tasca. Els resultats que es mostren a la pantalla principal són el valor mitjà de les últimes 4 activitats i estan ponderats sobre 10.

En darrer lloc es mostra el valor total de la competència matemàtica, que agrupa totes les tasques de les activitats resoltes. El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.

1


Com són les activitats?

Si has adquirit un mínim d'una llicència d'alumne, pots consultar totes les activitats a la secció Àrea didàctica > Catàleg de totes les activitats.

Cada activitat es compon de cinc tasques a resoldre. Les tasques són de puntuació i dificultat creixent, i treballen les tres habilitats o processos matemàtics, segons la taula:

Tasca

Habilitat a Primària

Procés a

Secundària

Puntuació màxima

1

Conèixer

Utilitzo

1 punt

2

Utilitzar

Formulo

2 punts

3

Utilitzar

Formulo

2 punts

4

Utilitzar

Formulo

2 punts

5

Raonar

Interpreto

3 punts

 

Les activitats es distribueixen en tres nivells per curs, amb la següent correspondència amb el currículum oficial:

Nivells Matepractic

Curs

Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3

1r Primària

Nivell 4 - Nivell 5 - Nivell 6

2n Primària

Nivell 7 - Nivell 8 - Nivell 9

3r Primària

Nivell 10 - Nivell 11 - Nivell 12

4t Primària

Nivell 13 - Nivell 14 - Nivell 15

5è Primària

Nivell 16 - Nivell 17 - Nivell 18

6è Primària

Nivell S1 - Nivell S2 - Nivell S3

1r ESO

Nivell S4 - Nivell S5 - Nivell S6

2n ESO

Nivell S7 - Nivell S8 - Nivell S9

3r ESO

Nivell S10 - Nivell S11 - Nivell S12

4t ESO

Nivell S13 - Nivell S14 - Nivell S15

1r Batxillerat

 

Cada activitat se centra completament en un contingut matemàtic.  Els continguts són els principals blocs temàtics del currículum matemàtic.

 

Per als nivells Primària 1 a Primària 12, els continguts es distribueixen de la següent manera:

Número d'activitat     

Contingut matemàtic

Activitat 1

Números

Activitat 2

Números

Activitat 3

Números

Activitat 4

Formes i mesures geomètriques

Activitat 5

Formes i mesures geomètriques

Activitat 6

Representació de dades

Activitat 7

Números

Activitat 8

Números

Activitat 9

Formes i mesures geomètriques

Activitat 10

Formes i mesures geomètriques

Activitat 11

Representació de dades

 

Per als nivells Primària 13 a Primària 18, els continguts es distribueixen de la següent manera:

Número d'activitat

Contingut matemàtic

Activitat 1

Números

Activitat 2

Números

Activitat 3

Números

Activitat 4

Formes i mesures geomètriques

Activitat 5

Formes i mesures geomètriques

Activitat 6

Representació de dades

Activitat 7

Números

Activitat 8

Números

Activitat 9

Números

Activitat 10

Formes i mesures geomètriques

Activitat 11

Formes i mesures geomètriques

Activitat 12

Representació de dades

 

Per als nivells de Secundària es treballen en diferents ordres els següents continguts matemàtics:

Quantitat

Canvi i relacions

Espai i forma

Incertesa i dades

 


Com modifico l’ordre de les activitats?

Explicació en vídeo

Explicació al web

Els itineraris personalitzats et permeten establir el teu propi ordre de les activitats.

Per crear un Itinerari personalitzat accedeix a la secció Àrea didàctica > Itineraris personalitzats. Clica a Crea un nou itinerari.

Has d’assignar un nom a l’itinerari. A continuació pots ordenar les activitats dels tres nivells d’un mateix curs arrossegant-les verticalment. S’indiquen els continguts específics de cada activitat per ajudar a la planificació didàctica. Un cop acabat, clica a Desa itinerari.

2

L’itinerari s’assigna al grup mitjançant el botó de configuració de grup.

3

4

Si els alumnes ja han superat activitats abans del canvi d’itinerari, es guardaran tots els seus resultats excepte els de l’activitat actual.


Les tasques són les mateixes que les dels quaderns impresos?

Matepractic digital ofereix tres opcions de cada tasca amb variacions numèriques o textuals.

La primera i la segona opcions són diferents dels quaderns impresos i apareixen quan l'alumne va superant les activitats.

La tercera opció coincideix amb la versió dels quaderns impresos i és la que apareix a la situació de repàs.

A continuació es mostra un exemple les tres opcions d'una tasca:

Opció 1

5

 

Opció 2

6

 

Opció 3 (Coincident amb la versió impresa)

7


Pares

Crear alumnes

Clica el símbol "+"

Omple les dades i clica a Guardar.

Pots crear tants alumnes com vulguis. Tots tindran inicialment una llicència gratuïta de 15 dies que començaran a partir del primer dia que iniciïn sessió.


Gestió de llicències

Per comprar llicències, clica el botó de llicències en el menú superior.

Clica l’opció del menú verd Sol·licitar llicències.

Un cop hagis realitzat el pagament, ja podràs assignar les llicències als teus alumnes en la secció Dades  alumnes, clicant l’opció Amplia.

p


Canviar l’activitat actual a un alumne

La primera vegada que un alumne entra ha de realitzar la prova de diagnòstic. Això el situa a un nivell de competència matemàtica adequat segons l’algoritme de Matepractic.

Si consideres que un alumne no està al nivell adequat de competència matemàtica, pots canviar-li l’activitat actual individualment.

Per fer-ho, clica el nom de l’alumne i clica l'opció Canvia activitat actual.

Tingues en compte que si el mous a un nivell inferior, es perdran tots els resultats de les activitats d’un nivell de competència matemàtica superior.


Activació d’activitats

El mètode Matepractic activa de forma automàtica una nova activitat cada setmana.

Tot i això, pots activar o desactivar activitats de forma manual perquè l’alumne pugui accedir a més o menys activitats segons el ritme que consideris, fins i tot activar-les totes.

Per fer-ho, clica a Activació d’activitats.

Tingues en compte que, des del moment de finalitzar la prova de diagnòstic i fins que no passi una setmana, l’alumne només podrà accedir a una activitat. És bo donar accés a més d’una, o a totes, perquè l’alumne experimenti de seguida el progrés a Matepractic.


Les tasques són les mateixes que les dels quaderns impresos?

Matepractic digital ofereix tres opcions de cada tasca amb variacions numèriques o textuals.

La primera i la segona opcions són diferents dels quaderns impresos i apareixen quan l'alumne va superant les activitats.

La tercera opció coincideix amb la versió dels quaderns impresos i és la que apareix a la situació de repàs.

A continuació es mostra un exemple les tres opcions d'una tasca:

Opció 1

5

 

Opció 2

6

 

Opció 3 (Coincident amb la versió impresa)

7


Resultats

Els resultats es poden consultar en l'àmbit d'un grup o d'un alumne.

Per consultar la taula de resultats del grup, fes clic al nom del grup i després en el botó Resultats. T'apareixerà una taula amb aquest aspecte:

v

Per consultar l'evolució de resultats d'un alumne, clica al nom de l'alumne i després a l'opció Resultats.  En aquesta vista pots comparar els resultats de l'alumne amb la mitjana del grup.

w

Matepractic permet seguir el resultat dels següents valors:

- Nivell de competència matemàtica

- Índex Matepractic

- Competència matemàtica

 

Nivell de competència matemàtica (NCM)

El nivell de competència matemàtica és un valor absolut indicador del nivell màxim de competència matemàtica adquirida i aplicada de manera comprensiva i eficaç. Cada activitat competencial té un nivell superior a l'anterior, i d'aquesta manera es pot comprovar l'avanç.

Un alumne progressa adequadament si avança 100 punts de NCM cada any.

Curs

Nivell inicial

1r Primària

100 NCM

2n Primària

200 NCM

3r Primària

300 NCM

4t Primària

400 NCM

5è Primària

500 NCM

6è Primària

600 NCM

1r ESO

700 NCM

2n ESO

800 NCM

3r ESO

900 NCM

4t ESO

1000 NCM

1r Batxillerat

1100 NCM

y

 

Índex Matepractic (IM)

L'índex Matepractic és una expressió numèrica del grau d'excel·lència amb el qual se superen les activitats. Per al seu càlcul es tenen en compte a parts iguals la puntuació total de la competència matemàtica i el nombre d'intents. El valor màxim de 10 s'obté si se superen les activitats sense cap error i en el primer intent.

La fórmula per calcular l'índex Matepractic és la següent:

Índex Matepractic = (Competència matemàtica / 2 ) + (Tasques superades al primer intent / 2)

El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.

z

 

Competència matemàtica

El valor de competència matemàtica és la suma dels punts que s'obté en completar les tasques de l'activitat.

En primer lloc es mostra desglossat segons les habilitats o processos i els continguts treballats en cada tasca. Els resultats que es mostren a la pantalla principal són el valor mitjà de les últimes 4 activitats i estan ponderats sobre 10.

En darrer lloc es mostra el valor total de la Competència matemàtica, que agrupa totes les tasques de les activitats resoltes. El valor que es mostra a la pantalla principal és el valor mitjà de les últimes 4 activitats.

1


Com són les activitats?

Si has adquirit un mínim d'una llicència d'alumne, pots consultar totes les activitats a la secció Àrea didàctica > Catàleg de totes les activitats.

Cada activitat es compon de cinc tasques a resoldre. Les tasques són de puntuació i dificultat creixent, i treballen les tres habilitats o processos matemàtics, segons la taula:

Tasca

Habilitat a Primària

Procés a

Secundària

Puntuació màxima

1

Conèixer

Utilitzo

1 punt

2

Utilitzar

Formulo

2 punts

3

Utilitzar

Formulo

2 punts

4

Utilitzar

Formulo

2 punts

5

Raonar

Interpreto

3 punts

 

Les activitats es distribueixen en tres nivells per curs, amb la següent correspondència amb el currículum oficial:

Nivells Matepractic

Curs

Nivell 1 - Nivell 2 - Nivell 3

1r Primària

Nivell 4 - Nivell 5 - Nivell 6

2n Primària

Nivell 7 - Nivell 8 - Nivell 9

3r Primària

Nivell 10 - Nivell 11 - Nivell 12

4t Primària

Nivell 13 - Nivell 14 - Nivell 15

5è Primària

Nivell 16 - Nivell 17 - Nivell 18

6è Primària

Nivell S1 - Nivell S2 - Nivell S3

1r ESO

Nivell S4 - Nivell S5 - Nivell S6

2n ESO

Nivell S7 - Nivell S8 - Nivell S9

3r ESO

Nivell S10 - Nivell S11 - Nivell S12

4t ESO

Nivell S13 - Nivell S14 - Nivell S15

1r Batxillerat

 

Cada activitat se centra completament en un contingut matemàtic.  Els continguts són els principals blocs temàtics del currículum matemàtic.

 

Per als nivells Primària 1 a Primària 12, els continguts es distribueixen de la següent manera:

Número d'activitat     

Contingut matemàtic

Activitat 1

Números

Activitat 2

Números

Activitat 3

Números

Activitat 4

Formes i mesures geomètriques

Activitat 5

Formes i mesures geomètriques

Activitat 6

Representació de dades

Activitat 7

Números

Activitat 8

Números

Activitat 9

Formes i mesures geomètriques

Activitat 10

Formes i mesures geomètriques

Activitat 11

Representació de dades

 

Per als nivells Primària 13 a Primària 18, els continguts es distribueixen de la següent manera:

Número d'activitat

Contingut matemàtic

Activitat 1

Números

Activitat 2

Números

Activitat 3

Números

Activitat 4

Formes i mesures geomètriques

Activitat 5

Formes i mesures geomètriques

Activitat 6

Representació de dades

Activitat 7

Números

Activitat 8

Números

Activitat 9

Números

Activitat 10

Formes i mesures geomètriques

Activitat 11

Formes i mesures geomètriques

Activitat 12

Representació de dades

 

Per als nivells de Secundària es treballen en diferents ordres els següents continguts matemàtics:

Quantitat

Canvi i relacions

Espai i forma

Incertesa i dades

 


Encara puc accedir al portal després dels 15 dies gratis?

Si t'has registrat com a Professor o Pare, pots accedir sempre al portal sense límit de temps.

Els 15 dies gratis es refereixen als alumnes que hagis creat. Aquests alumnes tenen 15 dies de prova gratuïta que comencen a comptar quan hi entren per primera vegada.


Inicia sessió

Benvingut de nou a Matepractic!
Has oblidat la contrasenya?

Regístra't

Registre

Pas 1. Registra el teu compte de pare / tutor o professor


Pare o tutor legal


Professor

Pas 2. Crea un compte per als teus alumnes

Una vegada registrat crea el compte per als teus alumnes. 15 dies gratis per a cada alumne.

Inici Sessió

Ajuda de contrasenya

Introdueix l'adreça de correu electrònic associada al teu compte Matepráctic i fes clic a Entrar. T'enviarem un enllaç a la pàgina des d'on podràs crear fàcilment una nova contrasenya.