Matepractic és un mètode que posa en pràctica les Matemàtiques que has après a classe en contextos de la vida quotidiana, amb l'objectiu de millorar la competència matemàtica.

La competència matemàtica és

COMPETENCIA
MATEMÁTICA
Plantearse y resolver problemas de la vida cotidiana.
Interpretar y producir información matemática.
Captar los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.

Avalat científicament

Supervisat pel Grup de Recerca GRHCS101 "Educació, Infància i Connexions" de la Universitat de Girona (Espanya), dirigit pel Dr. Ángel Alsina.

Universitat de Girona