Matepractic cobreix els continguts de 1º a 6º de Primària. Amb problemes i mecanismes de resolució digital adaptats a l'edat dels alumnes.

Cada activitat conté

Matepractic divideix primària en 18 nivells predefinits (3 per curs). Dins d'un mateix curs, es pot alterar l'ordre de les activitats individuals per adaptar-los al temari que s'imparteix a l'aula. Els problemes de cada nivell tracten els següents continguts:

NIVELL CONTINGUTS NIVELL CONTINGUTS
1
1r Primària
La desena, nombres de l'1 al 19. Suma i resta. Posició a l'espai. Línies i figures. Longitud i capacitat. Gràfic de barres. 10
4t Primària
Centenes de mil. Desenes. Posició a l'espai. Tipus de rectes. Patrons geomètrics. Mesures de superfície. Rellotge analògic i digital. Recol·lecció de dades.
2
1r Primària
Nombres de l'1 al 69. Suma i resta. Patrons. Descomposició de figures. Unitats de longitud. Vocabulari elemental de probabilitat. 11
4t Primària
Fraccions i decimals. Concavidad i convexidad. Poliedres i cossos rodons. Pràctica de mesures. Gràfics de barres dobles i de dues característiques.
3
1r Primària
Nombres de l'1 al 99. Nombres ordinals. Suma i resta. Cossos geomètrics. Simetria. Unitats de capacitat. Massa i temps. Fets impossibles. Probables i assegurances. 12
4t Primària
Nombres fins al 999999. Fraccions. Decimals. Perímetre i àrea. Reflexió i rotació. Múltiples del metre, el litre i el gram. El grau. Freqüència i moda. Angles. Mitjana aritmètica i gràfics.
4
2n Primària
La centena. Nombres de l'1 al 499. Introducció a la multiplicació. Propietats de línies i figures. Unitats de longitud i temps. Probabilitat de successos. 13
5è Primària
Nombres de sèrie xifres. Propietats de les operacions. Fraccions. Decimals. Coordenades a l'espai. Simetria. Submúltiples del metre. Angles. Mitjana aritmètica i gràfics.
5
2n Primària
Nombres fins al 899. Suma i resta. Taules del 2 i del 5. Ordinals. Noció de polígon. Patrons geomètrics. Unitats de massa i temps. Gràfiques de barres i pictogrames. 14
5è Primària
Nombres de més de set xifres. Fraccions i decimals. Proporcionalitat. Percentatges. Polígons regulars. Plànols i mapes. Angles. Múltiples del metre. Mitjana aritmètica. Càlcul de probabilitats.
6
2n Primària
Nombres fins al 1000. Introducció a la divisió. Posició a l'espai. Noció de poliedre. Bitllets i monedes. Unitats de capacitat. Gràfics de barres i pictogrames. 15
5è Primària
Fraccions. Decimals fins a la mil·lèsima. Percentatges. Transformacions geomètriques. Plànols. Àrea i escales. Unitats de mesura. Gràfics lineals. Combinatòria.
7
3r Primària
Unitats de mil. Taules fins al 6. Fraccions (1/2, 1/4, etc.) orientació i coordenades en el plànol. Rellotge analògic i digital. Noció d'angle. Taules i gràfiques. 16
6è Primària
Nombres enters. Fraccions i decimals. Múltiples i divisors. Mcm i mcd. Potències. Simetria. Àrea de figures. Mesura d'angles. Gràfics lineals. Diagrames de tija i fulles.
8
3r Primària
Nombres fins al 9999. Taules del 7 i del 8- fraccions. Línies i figures. Múltiples i submúltiples del metre. Pictogrames i gràfiques de barres. Equiprobabilidad de successos. 17
6è Primària
Operacions amb fraccions i decimals. Percentatges. Coordenades UTM. Longitud de la circumferència. Superfície de cossos geomètrics. Variables estadístiques i càlcul de probabilitats.
9
3r Primària
Nombres fins al 99999. Taula del 9. Divisió, suma i resta de fraccions. Litre, quilogram. Amplitud d'angles. Successos numèrics i no numèrics. 18
6è Primària
Operacions de nombres, naturals amb fraccions o decimals. Proporcionalitat. Potències i radicals. Primeres equacions. Polígons i poliedres. Escales. Unitats de mesura. Gràfic de sectors.
NIVELL CONTINGUTS
1
1r Primària
La desena, nombres de l'1 al 19. Suma i resta. Posició a l'espai. Línies i figures. Longitud i capacitat. Gràfic de barres.
2
1r Primària
Nombres de l'1 al 69. Suma i resta. Patrons. Descomposició de figures. Unitats de longitud. Vocabulari elemental de probabilitat.
3
1r Primària
Nombres de l'1 al 99. Nombres ordinals. Suma i resta. Cossos geomètrics. Simetria. Unitats de capacitat. Massa i temps. Fets impossibles. Probables i assegurances.
4
2n Primària
La centena. Nombres de l'1 al 499. Introducció a la multiplicació. Propietats de línies i figures. Unitats de longitud i temps. Probabilitat de successos.
5
2n Primària
Nombres fins al 899. Suma i resta. Taules del 2 i del 5. Ordinals. Noció de polígon. Patrons geomètrics. Unitats de massa i temps. Gràfiques de barres i pictogrames.
6
2n Primària
Nombres fins al 1000. Introducció a la divisió. Posició a l'espai. Noció de poliedre. Bitllets i monedes. Unitats de capacitat. Gràfics de barres i pictogrames.
7
3r Primària
Unitats de mil. Taules fins al 6. Fraccions (1/2, 1/4, etc.) orientació i coordenades en el plànol. Rellotge analògic i digital. Noció d'angle. Taules i gràfiques.
8
3r Primària
Nombres fins al 9999. Taules del 7 i del 8- fraccions. Línies i figures. Múltiples i submúltiples del metre. Pictogrames i gràfiques de barres. Equiprobabilidad de successos.
9
3r Primària
Nombres fins al 99999. Taula del 9. Divisió, suma i resta de fraccions. Litre, quilogram. Amplitud d'angles. Successos numèrics i no numèrics.
10
4t Primària
Centenes de mil. Desenes. Posició a l'espai. Tipus de rectes. Patrons geomètrics. Mesures de superfície. Rellotge analògic i digital. Recol·lecció de dades.
11
4t Primària
Fraccions i decimals. Concavidad i convexidad. Poliedres i cossos rodons. Pràctica de mesures. Gràfics de barres dobles i de dues característiques.
12
4t Primària
Nombres fins al 999999. Fraccions. Decimals. Perímetre i àrea. Reflexió i rotació. Múltiples del metre, el litre i el gram. El grau. Freqüència i moda. Angles. Mitjana aritmètica i gràfics.
13
5è Primària
Nombres de sèrie xifres. Propietats de les operacions. Fraccions. Decimals. Coordenades a l'espai. Simetria. Submúltiples del metre. Angles. Mitjana aritmètica i gràfics.
14
5è Primària
Nombres de més de set xifres. Fraccions i decimals. Proporcionalitat. Percentatges. Polígons regulars. Plànols i mapes. Angles. Múltiples del metre. Mitjana aritmètica. Càlcul de probabilitats.
15
5è Primària
Fraccions. Decimals fins a la mil·lèsima. Percentatges. Transformacions geomètriques. Plànols. Àrea i escales. Unitats de mesura. Gràfics lineals. Combinatòria.
16
6è Primària
Nombres enters. Fraccions i decimals. Múltiples i divisors. Mcm i mcd. Potències. Simetria. Àrea de figures. Mesura d'angles. Gràfics lineals. Diagrames de tija i fulles.
17
6è Primària
Operacions amb fraccions i decimals. Percentatges. Coordenades UTM. Longitud de la circumferència. Superfície de cossos geomètrics. Variables estadístiques i càlcul de probabilitats.
18
6è Primària
Operacions de nombres, naturals amb fraccions o decimals. Proporcionalitat. Potències i radicals. Primeres equacions. Polígons i poliedres. Escales. Unitats de mesura. Gràfic de sectors.